SIKÇA SORULAN SORULAR


Bakımevi hizmetine gereksinim duyan yaşlı profilleri nelerdir?

Ameliyat geçirmiş, sağlığı ile ilgili düzenli takip gerektiren, günlük bakım hizmetlerini gerçekleştirmesi için yardıma ihtiyaç duyan yaşlılarımız bu konular hakkında bakımevlerinden yardım almalıdırlar. Bu gereksinimi duyan yaşlıların hastalıkların bazıları:

 • Demans/alzheimer/ parkinson
 • Son iki ay içerisinde vücut kitle indeksinin %10’un altına düşen (Beslenme bozukluğu yaşayan) yaşlılar,
 • DM’nin (Diabet hastalarında bozulmuş şeker düzeyinin) diyet ve doktor eşliğinde düzenlenmesi,
 • Yoğun bakım sonrası trakeostomisi ve/veya peg (mideden beslenme) bulunan yaşlılar,
 • Bası/yatak yarası bulunan yaşlılar,
 • Felç/inme geçirmiş yaşlılar,
 • Kalça kırığı ameliyatı geçirmiş yaşlılar,
 • Diz protez ameliyatı geçirmiş yaşlılar,
 • Omurga kırığı bulunan yaşlılar,
 • Omurgasında fıtığı olan yaşlılar,
 • Yürüyüş bozukluğu olan yaşlılar.

Bakımevine kabul şartları nelerdir?

Bakımevine kabul edilecek yaşlılarda 55 yaş ve daha yukarı yaşlarda olma şartı aranır. 55 yaşın altında olan kişilerin kuruluşa kabulü; kuruluş müdürünün teklifi, hazırlanacak sosyal inceleme raporu sonucuna göre İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün uygun görüşüne dayanılarak alınacak Valilik onayından sonra yapılır. Kuruma kabul için aşağıdaki belgeler istenmektedir.

 • Dilekçe (Yaşlı veya Yaşlı Yakınından),
 • İkametgâh,
 • Nüfus cüzdanı örneği,
 • Sağlık Raporları (Bulaşıcı hastalığı olmadığını ve bakımevinde kalmasında sakınca olmadığını kanıtlayıcı raporlar)
 • Co-Vid Negatif

Aylık Bakım ücretine dâhil hizmetler nelerdir?

Aylık ücrete aşağıda belirtilen hizmetler dâhildir;

 • Kurum içerisinde 7/24 sunulan hemşirelik, bakım, konaklama, beslenme, çamaşırhane hizmetleri,
 • Haftalık doktor kontrolü, günlük psikolog ve sosyal hizmet uzmanı görüşmeleri,
 • Fiziksel ve zihinsel egzersizler (günlük sabah sporu ya da pasif egzersizler, bulmacalar, resim yapma, el becerilerini geliştirici faaliyetler),
 • Dış gezi, eğlence, doğum günü gibi sosyal aktiviteler,
 • Acil ambülans hizmeti alındığında verilen refakat hizmeti.

Aylık Bakım ücretine dâhil olmayan hizmetler nelerdir?

Aylık ücrete aşağıda belirtilen hizmetler dâhil değildir;

 • Tüm medikal malzemeler (alt bezi, sonda vb. sarf malzemeleri),
 • Kurum hekiminin önerisi veya yaşlı yakınının talebi ile yapılacak tahlil, görüntüleme hizmetleri,
 • Kurum dışı özel refakatçi hizmeti,
 • Evde bakım desteği hizmeti,
 • Tüm branşlardan uzman konsültan hekimlik hizmeti,
 • Özel kuaför hizmeti.

Not: Ücrete dâhil olmayan hizmetler, ailenin talebi veya onayı ile gerçekleşir.

Fizik tedavi hizmetleri ücrete dahil midir? Ne sıklıkla hasta fizik tedaviye alınır?

Fizik tedavi uygulamarımızın tamamı ücretimize dahildir. Bunun için ekstra ücret talep etmemekteyiz.

Yaşlımızın kuruma yatışı gerçekleştikten sonra kurum doktorumuz ve fizyoterapistimiz hastamızı muayene eder. Yaşlımızın fiziksel sorunları değerlendirilir, hastamıza uygun olan fizik tedavi programı belirlenerek uygulanmaya başlanır.

Fizyoterapistimiz tam zamanlı olarak kurumumuzda çalışmaktadır.

Palyatif bakım ünitemiz mevcut mu?

Kurumumuzda pegli, trakeostomili, oksijen desteği olan (konsantratör, ev tipi homewent, ventilatör), kolostomi torbası kullanan yaşlılarımıza palyatif bakım ünitemizde hizmet vermekteyiz.

Bakımevinde yatan yaşlımı istediğim gün ve saatte ziyaret edebilir miyim?

Avrasya Bakımevi’nde yaşlı yakınlarımız için herhangi bir ziyaret saati veya ziyaret kısıtlaması bulunmamaktadır.

Bunama (Demans) nedir, Alzheimer Hastalığı ile farkı nedir?

Bunama (demans), zihinsel fonksiyonlardaki gerilemenin genel adıdır. Çoğu durumda beyin hücrelerinin hasarına ve kaybına yol açan hastalıkların sonucu olarak ortaya çıkar. Normal yaşlanmada da görülen beyin hücresi kaybından farklı olarak demans hastalarındaki zihinsel gerileme, bireyin mesleki, ailevi ve sosyal yaşantısını bozacak seviyededir. Alzheimer hastalığı en sık görülen demans nedenidir. Demans hastalarının yarısından fazlasını Alzheimer Tipi Demans hastaları oluşturur. Alzheimer hastalığı özellikle bellekle ilgili beyin hücrelerinin geri dönüşümsüz ilerleyici hasarı ile giden bir hastalıktır. Alzheimer hastalarında sıkça, hafıza kaybı, konuşma bozuklukları, karmaşık işlerin yapılmasında güçlük, zaman ve mekân algısında bozulma, cisimleri ve yüzleri tanıma becerisinde kayıp, yol-yön tayininde güçlük, depresyon, kişilik ve davranış değişiklikleri görülür. Alzheimer Hastalığı dışında, Parkinson Hastalığı, Vasküler(kan dolaşımı ile ilgili) Demans, Lewy-Body Demans, Frontotemporal Demans gibi birçok farklı demansa sebep olan hastalık bulunmaktadır.

Alzheimer Hastalığı tedavi edilebilir mi?

Alzheimer hastalığının bilinen bir tedavisi yoktur. Mevcut Alzheimer ilaçları bazı hastalardaki ilerleyici belirtileri geçici olarak yavaşlatabilmektedir. Alzheimer ilaçlarında etken maddeler olarak Donepezil, Rivastigmin ve Galantamin (asetilkolinesteraz inhibitörleri) kullanılmaktadır. Ayrıca orta ve ileri seviye Alzheimer hastaları için Memantin (N-metil-D-aspartat reseptör antagonisti) etken maddesi de kullanılmaktadır.